• info@ieltstestnow.com

Hiện tại IELTS TEST NOW đã cung cấp chữa bài IELTS Writing trên website IELTS CORRECT. Các bạn sử dụng mã coupon essay 80 để đăng ký chấm bài chỉ với 1 USD/bài.

Trong thời gian tới BQT sẽ bổ sung thêm nhân lực để cung cấp tính năng chấm điểm bài Speaking Online cho người dùng.

Liên tục Update đề thi mới và các bài test

37529

lượt test được thực hiện

Đề mới cập nhật

Hoạt động gần đây

21-07-18 17:52 hoaingoc200388 đã đạt kết quả 4.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 4 – READING

21-07-18 17:20 hieuduong516 đã đạt kết quả 6.5 bài test IELTS Cambridge Test 3 - READING

21-07-18 16:45 hieuduong516 đã đạt kết quả 6 bài test IELTS Cambridge Test 3 - READING

21-07-18 16:43 thucthiendi đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 16:38 haicoi1998vn đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 16:21 julian97 đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 11 Test 2 - LISTENING

21-07-18 16:16 thuylee8681 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 16:16 lalalalala đã đạt kết quả 7.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 4 – READING

21-07-18 15:48 julie2207 đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 4 Test 1 – LISTENING

21-07-18 15:34 con.gaaa đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 10 Test 2 - READING

21-07-18 15:25 imqaphamn đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 9 Test 4 – LISTENING

21-07-18 15:21 queenstara99 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

21-07-18 15:12 julie2207 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 14:48 mary cristina đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

21-07-18 13:12 thanhtran123 đã đạt kết quả 4 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

21-07-18 12:12 thanhtran123 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 12:10 hieudamcuoi09 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 11:27 thyhuynh đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 5 Test 4 – READING

21-07-18 11:20 Dienvu đã đạt kết quả 2 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

21-07-18 11:14 duongqua1999 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 11:02 ngashu632 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 10:50 cupoftea đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

21-07-18 10:39 Viaivianh20 đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

21-07-18 10:37 cupoftea đã đạt kết quả 7.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

21-07-18 10:36 StDeForth đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge Test 4 - READING

21-07-18 10:27 thyhuynh đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 10:09 chuquynhtrang1404 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 10:08 thanhmai05052002 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 4 Test 4 – READING

21-07-18 10:06 chuquynhtrang đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 09:57 hieuduong516 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

21-07-18 09:50 anhnguyetmoon_0201 đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

21-07-18 09:49 mary cristina đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 5 Test 4 – LISTENING

21-07-18 09:40 cupoftea đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

21-07-18 09:38 cupoftea đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

21-07-18 09:37 hieuduong516 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

21-07-18 09:20 nguyenthuylinh123 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

21-07-18 09:09 hieuduong516 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

21-07-18 09:03 tatsunami đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

21-07-18 08:56 mary cristina đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 08:51 tatsunami đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-07-18 04:41 tadbill77 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

21-07-18 03:24 viviblastchane đã đạt kết quả 7.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

21-07-18 00:50 lehon1204 đã đạt kết quả 6 bài test IELTS Cambridge 7 Test 4 – READING

20-07-18 23:51 aconb97ltv@gmail.com đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 7 Test 1 – LISTENING

20-07-18 23:18 lehon1204 đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 7 Test 4 – LISTENING

20-07-18 23:07 aconb97ltv@gmail.com đã đạt kết quả 6 bài test IELTS Cambridge 7 Test 1 – READING

20-07-18 23:05 linhzy21 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

20-07-18 22:33 Cohaiyen đã đạt kết quả 4 bài test Cambridge IELTS 7 Test 1 – LISTENING

20-07-18 22:30 hoaithuongphanthi1 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

20-07-18 22:24 huyuhuy65 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

Load more

THIS WEEK TOP’S 30

RankTopFinishedListeningReading
1zenofront398.5
2my hanh290
3Giangtran061218.50
4thuha11548.58
5viviblastchane38.50
6phkhang150248.58
7anhnh3486.5
8Annhhhh17.50
9darkside00037.56
10thanhngan1504376
11Mayy757170
12thomtran576
13devilisme576
14anhnguyetmoon_0201170
15hieuduong516776.5
16kaidu.kd26.57
17hoanglang12396.55
18thietbangau041116.50
19minhkhoi221116.50
20tadashii1601260
21toanphamgia560
22hello000231160
23shin170598160
24chephuonguyen160
25julie2207160
26whatever15.50
27t_hct25.50
28Nqtuan19615.50
29anthonynguyen15.50
30meanhd175@gmail.com15.50


Giới thiệu về bài thi

IELTS

xem chi tiết

1532278800