• info@ieltstestnow.com

Hiện tại IELTS TEST NOW đã cung cấp chữa bài IELTS Writing trên website IELTS CORRECT. Các bạn sử dụng mã coupon essay 80 để đăng ký chấm bài chỉ với 1 USD/bài.

Trong thời gian tới BQT sẽ bổ sung thêm nhân lực để cung cấp tính năng chấm điểm bài Speaking Online cho người dùng.

Liên tục Update đề thi mới và các bài test

26213

lượt test được thực hiện

Đề mới cập nhật

Hoạt động gần đây

17-12-17 01:20 HoangKhanhHuyen đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

17-12-17 01:09 HoangKhanhHuyen đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

17-12-17 01:07 nhatnam999 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 6 Test 1 – READING

17-12-17 00:49 thongduong108 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 7 Test 1 – READING

17-12-17 00:32 tina_minhthanh17 đã đạt kết quả 1 bài test Simulation Test Reading - Test 3

17-12-17 00:31 tina_minhthanh17 đã đạt kết quả 1 bài test Simulation Test Listening - Test 3

17-12-17 00:30 tina_minhthanh17 đã đạt kết quả 1 bài test Simulation Test Reading - Test 2

17-12-17 00:29 tina_minhthanh17 đã đạt kết quả 1 bài test Simulation Test Listening - Test 2

17-12-17 00:29 khanhhuyen111 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

17-12-17 00:27 tina_minhthanh17 đã đạt kết quả 1 bài test Simulation Test Reading - Test 1

17-12-17 00:06 tantien7e đã đạt kết quả 6.5 bài test IELTS Cambridge Test 1 - READING

16-12-17 23:29 amnovrain đã đạt kết quả 2.5 bài test Simulation Test Reading - Test 1

16-12-17 23:29 thongduong108 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 23:11 amnovrain đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 23:09 nhungnhung đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 23:06 Tram Nguyen đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

16-12-17 23:04 huongtutran đã đạt kết quả 3 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

16-12-17 22:58 huongtutran đã đạt kết quả 2 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

16-12-17 22:48 nguyendiemquynh đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 22:42 Tram Nguyen đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

16-12-17 22:38 huongtutran đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 21:58 minhvuxd1 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

16-12-17 21:56 hoangreal đã đạt kết quả 7.5 bài test IELTS Cambridge 10 Test 1 - READING

16-12-17 21:43 lalaland7 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 2 - LISTENING

16-12-17 21:41 vannnga.2409 đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

16-12-17 21:25 minhvuxd1 đã đạt kết quả 3 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

16-12-17 21:23 Mr. Pink đã đạt kết quả 3.5 bài test Cambridge IELTS 7 Test 1 – LISTENING

16-12-17 21:20 liliana.x2xk đã đạt kết quả 5.5 bài test Simulation Test Reading - Test 1

16-12-17 21:16 minhvuxd1 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

16-12-17 20:59 ivyivy đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 8 Test 2 – LISTENING

16-12-17 20:55 minhvuxd1 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

16-12-17 19:46 Duyen Duong đã đạt kết quả 4 bài test Cambridge IELTS 9 Test 3 – LISTENING

16-12-17 19:36 vannnga.2409 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

16-12-17 19:14 Tram Nguyen đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 9 Test 4 – LISTENING

16-12-17 18:58 ivyivy đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 18:57 nguyentrantung đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

16-12-17 18:09 DePhuong đã đạt kết quả 4.5 bài test Cambridge IELTS 9 Test 2 – LISTENING

16-12-17 17:38 hocdelamphiendich đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 17:36 ANNHIEN2017 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 17:31 DePhuong đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 9 Test 1 – LISTENING

16-12-17 17:31 nameo1707 đã đạt kết quả 6.5 bài test Simulation Test Reading - Test 1

16-12-17 17:30 nhatnam999 đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 6 Test 1 – LISTENING

16-12-17 17:28 toilangocanh đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 17:25 Le Le đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 9 Test 1 – READING

16-12-17 16:59 Sunny Amarex đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

16-12-17 16:59 DePhuong đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

16-12-17 16:46 Vu Nam đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

16-12-17 16:43 thienkhai đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 6 Test 3 – LISTENING

16-12-17 16:40 Nhungchiuchiu đã đạt kết quả 3.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

16-12-17 16:04 Nhungchiuchiu đã đạt kết quả 4 bài test Cambridge IELTS 8 Test 3 – LISTENING

Load more

THIS WEEK TOP’S 30

RankTopFinishedListeningReading
1dacphat11690
2saccarozo290
3hamynguyen68.57
4bentuanminh28.50
5Thanh Phuong18.50
6xuanphuc123410382
7sieunhanbino3580
8hahahaha3480
9Tram Nguyen1880
10DucKTran180
11sinhnguyen580
12Baka Yuu180
13jack s281
14lebach1510180
15thanhlame437.58.5
16nqtri157.58
17Salan Nguyen187.50
18ngocdiepnguyen18727.58
19KuroKIMI27.50
20npbn__27.50
21gunny220601@gmail.com17.50
22Do Chau17.50
23Teelenguyen77.57
24akiragaku37.50
25nhuquynhnguyen2170
26nhungvt06966770
27hoangreal1677.5
28chimchim12342671
29vietleminh3470
30Sunny Amarex878


Giới thiệu về bài thi

IELTS

xem chi tiết

1513530000