• info@ieltstestnow.com

Hiện tại IELTS TEST NOW đã cung cấp chữa bài IELTS Writing trên website IELTS CORRECT. Các bạn sử dụng mã coupon essay 80 để đăng ký chấm bài chỉ với 1 USD/bài.

Trong thời gian tới BQT sẽ bổ sung thêm nhân lực để cung cấp tính năng chấm điểm bài Speaking Online cho người dùng.

Liên tục Update đề thi mới và các bài test

31642

lượt test được thực hiện

Đề mới cập nhật

Hoạt động gần đây

18-03-18 22:22 trangdoan99 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 4 – READING

18-03-18 22:21 Mikado đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 22:19 trangdoan99 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 22:11 kiminn9x@gmail.com đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 8 Test 2 – LISTENING

18-03-18 22:05 baophule đã đạt kết quả 6.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

18-03-18 22:03 TNH1508 đã đạt kết quả 7.5 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

18-03-18 22:02 baophule đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

18-03-18 21:49 minhanh112000 đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 6 Test 4 – LISTENING

18-03-18 21:48 13thJune đã đạt kết quả 9 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

18-03-18 21:37 hanlop6.141 đã đạt kết quả 3.5 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

18-03-18 21:22 bubu080497 đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 6 Test 2 – LISTENING

18-03-18 21:18 nhanma đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 5 Test 3 – LISTENING

18-03-18 21:18 danguyenvy đã đạt kết quả 2.5 bài test Cambridge IELTS 4 Test 1 – LISTENING

18-03-18 21:10 minhanh112000 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 21:07 hanlop6.141 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 21:05 lethanhhash@yahoo.com đã đạt kết quả 4.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

18-03-18 20:57 13thJune đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

18-03-18 20:53 baophule đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 20:39 truynhtippany đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 20:27 DarkAssassin đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 1 - LISTENING

18-03-18 20:01 phuonghang đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 19:35 vanphumanh2809 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

18-03-18 19:34 vanphumanh2809 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 9 Test 1 – LISTENING

18-03-18 19:34 khongbietmoihoc đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 19:23 baonhannguyentran@gmail.com đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

18-03-18 19:07 hoang11902 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 18:27 minhhue1407 đã đạt kết quả 4.5 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

18-03-18 18:09 Maverick210 đã đạt kết quả 5.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

18-03-18 18:07 nguyenquocbao đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 17:50 phamcuong92 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 17:24 Minh Hieu đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

18-03-18 17:11 kokimk99@yahoo.com đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 9 Test 2 – READING

18-03-18 17:07 Maverick210 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 17:05 thuyhienthuyhien đã đạt kết quả 3.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

18-03-18 17:04 quynhanhtron đã đạt kết quả 4 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

18-03-18 17:03 cacaca đã đạt kết quả 5 bài test IELTS Cambridge 6 Test 3 – READING

18-03-18 16:50 Luan Nguyen đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 9 Test 3 – LISTENING

18-03-18 16:46 DarkAssassin đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 4 – LISTENING

18-03-18 16:42 nhungtran đã đạt kết quả 1 bài test Simulation Test Reading - Test 1

18-03-18 15:41 Lilyphan đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

18-03-18 15:37 hathubui.2001 đã đạt kết quả 7 bài test IELTS Cambridge 4 Test 4 – READING

18-03-18 15:19 tuananhcg2@gmail.com đã đạt kết quả 5 bài test IELTS Cambridge 7 Test 1 – READING

18-03-18 14:45 tuananhcg2@gmail.com đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 7 Test 1 – LISTENING

18-03-18 14:42 tuananhcg2@gmail.com đã đạt kết quả 5 bài test IELTS Cambridge 7 Test 1 – READING

18-03-18 14:27 tuananhcg2@gmail.com đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 7 Test 1 – READING

18-03-18 14:11 2029843NgDuy đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 13:42 Mphuong00 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 13:20 thuhoaiiiii@icloud.com đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

18-03-18 12:48 tuananhcg2@gmail.com đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-03-18 12:27 tobaongoc đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

Load more

THIS WEEK TOP’S 30

RankTopFinishedListeningReading
113thJune390
2lynguyen24021298.5
3chunganh2603690
4Cookie490
5bo_cap_vang_09378.50
6JanieTri18.50
7anhminhnguyen6080
8Nelina123287.5
9TNH1508727.50
10hyoukaxxxx167.50
11tobaongoc147.58
12Lilyphan87.55.5
13nguyenhuyendan113327.50
14bachtuotnuong1177
15kaylee24123870
16dat@970
17nkhuetu@gmail.com577
18nathantran183170
19Quynhluong370
20TRONGDENOAS216.51
21hana.nguyen596.56
22kiminn9x@gmail.com86.50
23diemmy7399316.50
24nhatanhnguyen272176.50
25AnnNguyen66.50
26shock_2002346.51
27Haonhien86.50
28roronoazorodevi66.50
29quynhqueen46.50
30TuanAnh12398746.52


Giới thiệu về bài thi

IELTS

xem chi tiết

1521392400