• info@ieltstestnow.com

Hiện tại IELTS TEST NOW đã cung cấp chữa bài IELTS Writing trên website IELTS CORRECT. Các bạn sử dụng mã coupon essay 80 để đăng ký chấm bài chỉ với 1 USD/bài.

Trong thời gian tới BQT sẽ bổ sung thêm nhân lực để cung cấp tính năng chấm điểm bài Speaking Online cho người dùng.

Liên tục Update đề thi mới và các bài test

34808

lượt test được thực hiện

Đề mới cập nhật

Hoạt động gần đây

25-05-18 19:19 tomtom đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 19:18 tphungvantam14101997 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 17:09 tuongvi đã đạt kết quả 5.5 bài test IELTS Cambridge 4 Test 4 – READING

25-05-18 16:50 jacques1470 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 16:40 DHA đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Listening Test 1 - Hard

25-05-18 16:39 Daniel Kingston đã đạt kết quả 7.5 bài test IELTS Cambridge 7 Test 1 – READING

25-05-18 16:36 louisnguyen đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

25-05-18 16:36 nguyenthuha02 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 16:17 nhungnghien đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

25-05-18 16:10 nhungnghien đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 16:09 Trang Nhung 12595 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 9 Test 2 – LISTENING

25-05-18 16:06 Trang Nhung 12595 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 15:56 louisnguyen đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

25-05-18 15:56 zoenguyen0112 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 15:39 Daniel Kingston đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 7 Test 1 – LISTENING

25-05-18 14:59 hoanghai.albus đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

25-05-18 14:49 vukyle92 đã đạt kết quả 3 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

25-05-18 14:49 Daniel Kingston đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 14:43 uiiyaa đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

25-05-18 14:33 vukyle92 đã đạt kết quả 2.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

25-05-18 14:31 hoanghai.albus đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

25-05-18 14:24 vukyle92 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge Test 2 - READING

25-05-18 14:14 helloherro122 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 8 Test 4 – LISTENING

25-05-18 13:25 choyxongyong15 đã đạt kết quả 6.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 4 – READING

25-05-18 12:47 huyen quach đã đạt kết quả 3.5 bài test IELTS Cambridge 9 Test 4 – READING

25-05-18 11:42 vukyle92 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge Test 2 - READING

25-05-18 11:04 gltran đã đạt kết quả 5.5 bài test IELTS Cambridge 4 Test 4 – READING

25-05-18 10:42 Maitramy đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Reading Recent Actual Test 1 - Vol 1

25-05-18 10:33 vukyle92 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 10:33 hoanghai.albus đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

25-05-18 10:13 tonytin đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

25-05-18 09:37 uiiyaa đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

25-05-18 09:13 hoanghai.albus đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

25-05-18 09:12 gltran đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

25-05-18 04:08 buncha1998 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 7 Test 4 – LISTENING

25-05-18 01:51 xyz123 đã đạt kết quả 5.5 bài test IELTS Cambridge 9 Test 1 – READING

25-05-18 00:06 james đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 4 – LISTENING

24-05-18 23:56 nguyenthingocanh.hrm@gmail.com đã đạt kết quả 7.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

24-05-18 23:34 tranthinguyet0703@gmail.com đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

24-05-18 23:27 buncha1998 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 7 Test 3 – LISTENING

24-05-18 23:22 tranthinguyet0703@gmail.com đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 11 Test 3 - LISTENING

24-05-18 23:13 vinhvuive312 đã đạt kết quả 8.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

24-05-18 23:09 baohuy_272 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

24-05-18 22:28 buncha1998 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 7 Test 1 – LISTENING

24-05-18 21:03 truchien đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

24-05-18 20:35 letrung030195 đã đạt kết quả 3.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

24-05-18 19:38 phamthy đã đạt kết quả 3 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

24-05-18 18:12 kuroemon135hy đã đạt kết quả 2 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

24-05-18 17:54 nganngo đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 9 Test 1 – LISTENING

24-05-18 17:46 dearietar đã đạt kết quả 9 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

Load more

THIS WEEK TOP’S 30

RankTopFinishedListeningReading
1dearietar190
2vinhvuive31228.50
3hquan996371
4Daniel Kingston277.5
5thutra510170
6anhkhoa1992270
7choyxongyong15376.5
8dang12316.50
9louisnguyen56.56.5
10lonelystar060126.50
11cuongle4916.50
12nlp1983360
13xyz123265.5
14ductuanchl2000160
15gltran465.5
16fabulous.bluee35.52.5
17b.irus25.50
18jeo123go15.50
19katelynng35.50
20loc21915.50
21Daont15.50
22Lemih255
23chi.maguire150
24daotoloan111150
25nganngo150
26uiiyaa34.50
27babyangel091334.50
28buuthinguyentrinh@gmail.com24.50
29phat_1024140
30chulananh241


Giới thiệu về bài thi

IELTS

xem chi tiết

1527440400