• info@ieltstestnow.com

Hiện tại IELTS TEST NOW đã cung cấp chữa bài IELTS Writing trên website IELTS CORRECT. Các bạn sử dụng mã coupon essay 80 để đăng ký chấm bài chỉ với 1 USD/bài.

Trong thời gian tới BQT sẽ bổ sung thêm nhân lực để cung cấp tính năng chấm điểm bài Speaking Online cho người dùng.

Liên tục Update đề thi mới và các bài test

21145

lượt test được thực hiện

Đề mới cập nhật

Hoạt động gần đây

21-10-17 23:29 hoanglong2412 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

21-10-17 23:28 vannhuy911@gmail.com đã đạt kết quả 4 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

21-10-17 23:12 datcp1 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

21-10-17 23:06 buimai đã đạt kết quả 2 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

21-10-17 22:50 luyenle đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 22:38 hoangnghia11194@gmail.com đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 22:35 mphuc đã đạt kết quả 4.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

21-10-17 22:07 huyhoang_20 đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

21-10-17 21:52 dotrungduc19xx đã đạt kết quả 2.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 4 – READING

21-10-17 21:44 mphuc đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 21:43 nhoxcrazy đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 21:39 supgaxxx2 đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

21-10-17 20:57 huyhoang_20 đã đạt kết quả 5.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 4 – READING

21-10-17 20:49 Teele đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 20:38 hothuylinh98 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 4 – LISTENING

21-10-17 20:21 thangpham251 đã đạt kết quả 2.5 bài test IELTS Cambridge Test 3 - READING

21-10-17 20:06 Hoangnguyennien12 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 20:02 duyanhjohn đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 19:56 nhi23smile đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 19:47 thangpham251 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 19:11 dungbui đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 5 Test 4 – LISTENING

21-10-17 18:35 lemy123 đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 10 Test 4 – LISTENING

21-10-17 17:59 buimai đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

21-10-17 17:58 reddevil đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 6 Test 1 – LISTENING

21-10-17 17:54 maianhvu đã đạt kết quả 7 bài test IELTS Cambridge 10 Test 2 - READING

21-10-17 17:23 lockhe10 đã đạt kết quả 8.5 bài test Cambridge IELTS 4 Test 1 – LISTENING

21-10-17 17:18 luonghaikiet đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 9 Test 1 – LISTENING

21-10-17 17:00 Duongluong276 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 16:53 chibinhsang đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 11 Test 4 - LISTENING

21-10-17 16:45 tungnguyen1596 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Practice Test Plus 1 - Listening 1

21-10-17 16:35 luonghaikiet đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 16:25 tungnguyen1596 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 16:23 littledream đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 7 Test 4 – LISTENING

21-10-17 15:38 DONG46 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 15:21 TNH1508 đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 11 Test 2 - LISTENING

21-10-17 15:09 Anna Van đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 15:02 btrungchi đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

21-10-17 14:56 nothing đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

21-10-17 14:54 tungt1281 đã đạt kết quả 4.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

21-10-17 14:36 tram.emy đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

21-10-17 14:24 buimai đã đạt kết quả 2.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

21-10-17 14:16 levanhieu1999 đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

21-10-17 14:13 tungt1281 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

21-10-17 13:54 levanhieu1999 đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

21-10-17 13:28 quanquan5193 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 13:22 hungchihoang@gmail.com đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

21-10-17 13:12 levanhieu1999 đã đạt kết quả 3 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

21-10-17 12:52 buimai đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

21-10-17 11:55 phuong88vn đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge Test 2 - READING

21-10-17 11:45 trangnamduong đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

Load more

THIS WEEK TOP’S 30

RankTopFinishedListeningReading
1tranglan22771198.5
2TNH15084390
3kate nguyen198.57.5
4anhminhnguyen528.57.5
5lockhe10328.50
6mrlucky688.57.5
7lemy123228.57
8anhthu15121991108.50
9longinfernity68.57
10baochau20013880
11lynhxiteen1880
12ZeroX280
13thu2109480
14shenykutevip5070
15hueanhhh470
16ongquep970
17chibinhsang2576
18ntnguyen1312770
19xuanphuc12342670
20dacphat4170
21HaTruong571
22Trangho.18678
23Merci001477.5
24huyenbread170
25hang.lenka@gmail.com378
26nhaianh27196.50
27cachichi116.50
28levanhieu1999326.57
29supgaxxx276.50
30ieltshuycuong556.56


Giới thiệu về bài thi

IELTS

xem chi tiết

1508691600