• info@ieltstestnow.com

Hiện tại IELTS TEST NOW đã cung cấp chữa bài IELTS Writing trên website IELTS CORRECT. Các bạn sử dụng mã coupon essay 80 để đăng ký chấm bài chỉ với 1 USD/bài.

Trong thời gian tới BQT sẽ bổ sung thêm nhân lực để cung cấp tính năng chấm điểm bài Speaking Online cho người dùng.

Liên tục Update đề thi mới và các bài test

28706

lượt test được thực hiện

Đề mới cập nhật

Hoạt động gần đây

19-01-18 10:07 Lisa Chan đã đạt kết quả 5 bài test IELTS Practice Test Plus 1 - Listening 1

19-01-18 09:48 IELTS ambition đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 11 Test 2 - LISTENING

19-01-18 09:43 kaylee2412 đã đạt kết quả 6 bài test IELTS Cambridge 7 Test 4 – READING

19-01-18 08:58 iminsg đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 4 – LISTENING

19-01-18 08:40 buncha1998 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

19-01-18 08:28 IELTS ambition đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

19-01-18 08:25 thuytuntun.95@gmail.com đã đạt kết quả 8.5 bài test Cambridge IELTS 11 Test 1 - LISTENING

19-01-18 08:02 Dangtruongvi đã đạt kết quả 6 bài test IELTS Cambridge 10 Test 1 - READING

19-01-18 07:37 thuytuntun.95@gmail.com đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

19-01-18 05:40 helsinki2103 đã đạt kết quả 4.5 bài test IELTS Cambridge 10 Test 1 - READING

19-01-18 00:07 Buinhatquyen đã đạt kết quả 7.5 bài test Cambridge IELTS 6 Test 1 – LISTENING

19-01-18 00:06 tgiback đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

19-01-18 00:04 Phuonglongtrinh198 đã đạt kết quả 5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

19-01-18 00:02 Trinh Thuy đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 23:55 Buinhatquyen đã đạt kết quả 5 bài test Cambridge IELTS 6 Test 1 – LISTENING

18-01-18 23:01 Phuonglongtrinh198 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 22:57 Dangtruongvi đã đạt kết quả 6 bài test Cambridge IELTS 10 Test 2 - LISTENING

18-01-18 22:30 bekochuyen đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

18-01-18 22:29 nhungtr12 đã đạt kết quả 6 bài test IELTS Recent Actual Listening - Test1

18-01-18 22:22 Dangtruongvi đã đạt kết quả 5.5 bài test Cambridge IELTS 10 Test 2 - LISTENING

18-01-18 22:02 arya đã đạt kết quả 7 bài test Cambridge IELTS 9 Test 3 – LISTENING

18-01-18 21:50 symanh2001 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 21:45 van_thuan91 đã đạt kết quả 8.5 bài test IELTS Cambridge 12 Test 2 – READING

18-01-18 20:58 nameo1707 đã đạt kết quả 5.5 bài test IELTS Practice Test Plus 1 - Listening 2

18-01-18 20:53 doan.khah.chii đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 20:47 jojoha2018 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Listening Test 1 - Hard

18-01-18 20:38 namht88 đã đạt kết quả 6.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

18-01-18 20:29 ninabui143 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 20:20 huongtutran đã đạt kết quả 3.5 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

18-01-18 20:20 taihenry0901 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 1 – READING

18-01-18 20:16 EstherTran123456789 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 6 Test 1 – LISTENING

18-01-18 20:14 huongtutran đã đạt kết quả 2 bài test Cambridge IELTS 5 Test 1 – LISTENING

18-01-18 20:10 congquan đã đạt kết quả 3 bài test Cambridge IELTS 8 Test 2 – LISTENING

18-01-18 19:52 hyoukaxxxx đã đạt kết quả 7.5 bài test Cambridge IELTS 10 Test 1 - LISTENING

18-01-18 19:40 namht88 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 19:09 lyly5896 đã đạt kết quả 1 bài test IELTS Cambridge 12 Test 3 – READING

18-01-18 18:31 lyly5896 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 18:27 ielttest đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

18-01-18 18:16 minhhieu01 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

18-01-18 18:16 ielttest đã đạt kết quả 2.5 bài test Cambridge IELTS 12 Test 1 – LISTENING

18-01-18 17:08 nhuanthuan đã đạt kết quả 4.5 bài test IELTS Practice Test Plus 1 - Listening 3

18-01-18 16:55 HA NGUYEN 123 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 2 – LISTENING

18-01-18 16:27 thinhle266 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 16:21 doananh01csp đã đạt kết quả 1 bài test Simulation Test Reading - Test 1

18-01-18 16:10 HA NGUYEN 123 đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 16:08 linhnhat2895 đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 10 Test 3 – LISTENING

18-01-18 16:04 kuteo đã đạt kết quả 1 bài test Cambridge IELTS 12 Test 3 – LISTENING

18-01-18 15:58 DarkAssassin đã đạt kết quả 7 bài test IELTS Cambridge 12 Test 1 – READING

18-01-18 15:51 kinchan đã đăng ký thành công trên IELTSTEST NOW

18-01-18 15:37 kieuhanhjb đã đạt kết quả 4.5 bài test Cambridge IELTS 8 Test 2 – LISTENING

Load more

THIS WEEK TOP’S 30

RankTopFinishedListeningReading
1dacphat13190
2SpookyBooty118.57
3hamy28158.50
4thuytuntun.95@gmail.com18.50
5nhaianh274080
6irinamai54480
7macthithanhvan880
8linhthuy12345687
9Yen Ngoc177.50
10lalalalala277.50
11phtienhuy2501227.50
12hyoukaxxxx97.50
13tomtitan137.58
14Buinhatquyen147.50
15anhminhnguyen5870
16tgiback870
17babyangel09133576
18diemmy73991970
19thanhtrinh0804870
20zjnky961570
21Tivux99170
22arya170
23IELTS ambition170
24khanhlinhle2712196.50
25nhuanthuan266.50
26helsinki2103106.54.5
27namht8816.50
28nhungvu199636.50
29kaylee24123066
30pham phuong4760


Giới thiệu về bài thi

IELTS

xem chi tiết

1516554000