• info@ieltstestnow.com

Hướng dẫn

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại ieltstestnow.com

Bước 2: Sau khi đăng ký quay trở lại trang chủ để chọn BOOK TEST (hình bên)

Bước 3: Trong BOOK TEST có các SET TEST. Mỗi SET TEST này bao gồm các bài test cho cả 4 kỹ năng trong bài IELTS.

Bước 3: Chọn kỹ năng test

Bước 4: Bắt đầu làm bài. Lưu ý đối với bài Listening các bạn cần Play Audio như hướng dẫn ở hình bên.

Bước 5: SUBMIT kết quả sau khi hoàn thành bài test hoặc IELTS TEST NOW sẽ tự động Submit khi thời gian hết.

Bước 6: Kiểm tra kết quả và nếu bạn đạt điểm cao thì SHARE ĐỂ KHOE thôi 😉

1530464400